Vraťme orla skalního do české přírody

Symbol moci, odvahy a svobody. Stál ve znaku starověkého Říma, ruského carství, Rakouska-Uherska, ale i Moravy a Slezska. Orel skalní je druhým největším z deseti druhů orlů na světě. Titul krále oblohy si vysloužil zejména pro své dokonalé letecké umění. Aniž by mávl křídly, dovede využít vzdušných proudů k přeletu trasy dlouhé i třináct kilometrů.

Stříbrná mince Sněžka 1 oz proof 2020
Stříbrná mince Sněžka 1 oz proof 2020

Pomozte zachránit tyto nádherné dravce

O projektu

Záchranná stanice Bartošovice vznikla před takřka 40 lety jako první zařízení tohoto typu v celé střední Evropě. Dokáže se krátkodobě i dlouhodobě postarat o většinu volně žijících druhů zvířat. Aktivně se také zabývá druhovou ochranou živočichů. Nejznámějším projektem je „Návrat orla skalního do ČR“, který běží od roku 2006.

Cílem projektu je vytvořit stabilní hnízdní populace, jak tomu bylo před 150 lety. Repatriace probíhá za pomoci slovenských mláďat orlů získaných se souhlasem vládních institucí ochrany přírody Slovenské republiky a za spolupráce odborných organizací, včetně nestátních.

O projektu

„Člověk způsobil přímou likvidaci hnízdních párů orlů skalních v ČR. A podle nás již nazrála doba tyto nesmyslné činy napravit, přistoupit k aktivní ochraně tohoto druhu a pomocí repatriace mláďat získaných ze Slovenska hnízdní populaci orla skalního obnovit. Tento nádherný a majestátní dravec si naši pozornost zaslouží.“

Petr Orel

Vedoucí projektu

Orel skalní

Orel skalní

Orli skalní hnízdí na celé severní polokouli. Jedinými zeměmi, odkud přičiněním člověka jako hnízdní druh zcela vymizeli, jsou Irsko a Česká republika. Ještě v 19. století byly domovem orla skalního Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy.

Orli skalní jsou dravci, kteří zastupují vrcholné místo v potravinové pyramidě a hrají nezastupitelnou roli při formování ekologické rovnováhy v křehkých podmínkách horských oblastí. Bývají také velkými patrioty, s místem, kde se narodili, jsou velmi silně spjati a neradi mění teritorium svého hnízdění.

Kontaktujte nás

Máte zájem o minci ze série České hory nebo se chcete jen na něco zeptat? Napište nám.

Pokud byste se rádi dozvěděli více o investicích do zlata a stříbra, vyplňte náš kontaktní formulář, nebo zavolejte na uvedená telefonní čísla. Rádi vás také uvidíme na našich pobočkách.