Pomozme ochránit ohrožené druhy

Kamzík horský je vzácný druh sudokopytníka, který se v Česku vyskytuje pouze v Hrubém Jeseníku a v Lužických horách. Jde o nepůvodní druh, v Jeseníkách byl vysazen teprve v roce 1913. Díky ochraně a obnově přirozeného prostředí v Jeseníkách se jim zde stále více daří. Zásluhu na jeho prosperitě má mimo jiné organizace CHKO Jeseníky, na jejíž provoz přispějete nákupen každé mince Praděd 50 korun.

Stříbrná mince Praděd 1 oz, proof
Stříbrná mince Praděd 1 oz, proof

Pomozme ochránit ohrožené druhy

O projektu

Chráněná krajinná oblast Jeseníky patří k největším CHKO v České republice. Rozkládá se při severovýchodní hranici České republiky ve východních Sudetech a zaujímá téměř celé pohoří Hrubého Jeseníku. Tím nejcennějším v CHKO Jeseníky jsou zejména plochy vysokohorského bezlesí a na ně navazující smrkové pralesy. Jeseníky jsou jednou z nejlesnatějších CHKO a kromě smrkových pralesů stojí za pozornost i zachovalé fragmenty bučin. Mezi významné předměty ochrany patří také rašeliniště a horské potoky, louky, skalní útvary, vzácné druhy rostlin a živočichů, ale také architektura a člověkem harmonicky utvářená krajina. Pro větší ochranu těch nejcennějších kousků zdejší přírody bylo dosud vyhlášeno 32 přírodních rezervací a přírodních památek.

Stříbrná mince Praděd 1 oz, proof - projekt

Víte, že… kamzík horský je původem z Alp. O jeho vysazení v Jeseníkách se zasadili lesníci Řádu německých rytířů, který vlastnil značnou část jesenických lesů. Letos uplynulo přesně 110 let od přivezení prvních jedinců do Jeseníků.

Stříbrná mince Praděd 1 oz, proof - Kamzík horský

Kamzík horský (Rupicapra rupicapra)

Řadí se mezi sudokopytníky. Tělesná stavba kamzíků je podobná anatomii koz, kamzík má však silnější a pevnější kostru. Jsou svou anatomií přizpůsobeni životu ve vysokých horách. Hrubý Jeseník jim poskytuje ideální prostředí, kde se mohou vyhnout predátorům a nalézt dostatek potravy a úkrytu. Jeho populace byla v minulosti ohrožena lovem a změnami v životním prostředí. Díky ochraně a obnově přirozeného prostředí v Jeseníkách se zde však kamzíkům stále více daří. Zásluhu na jeho prosperitě má mimo jiné organizace CHKO Jeseníky, na jejíž provoz přispějete nákupen každé mince Praděd 50 korun.

Kontaktujte nás

Máte zájem o minci ze série České hory nebo se chcete jen na něco zeptat? Napište nám.

Pokud byste se rádi dozvěděli více o investicích do zlata a stříbra, vyplňte náš kontaktní formulář, nebo zavolejte na uvedená telefonní čísla. Rádi vás také uvidíme na našich pobočkách.