Pomozme ochránit medvěda hnědého

Evropu obývá asi 50 000 medvědů hnědých, z nich plné tři čtvrtiny žijí v Rusku, ostatní především ve Skandinávii, Pobaltí, v Karpatech nebo na Balkáně. Na většině našeho území byli medvědi vyhubeni. Díky návaznosti na Slovensko, kde dosud žijí početné populace všech velkých šelem, se k nám ale začali postupně vracet, zejména na území Beskyd v okolí Lysé hory.

Mince Lysá hora - medvěd hnědý
Mince české hory

I vy můžete pomoci ochránit medvěda hnědého

O projektu

Hnutí Duha je nevládní ekologická organizace. Problematice velkých šelem se soustavně věnuje od roku 1999 místní skupina Hnutí Duha Olomouc. Její činnost podporuje spontánní návrat velkých šelem, jako jsou rysi, vlci a medvědi, do českých, moravských a moravskoslezských lesů. 

„Velké šelmy patří mezi živé klenoty naší přírody a jsou přirozenou součástí české krajiny. Pomáhají regulovat počty srnců, jelenů i divokých prasat a eliminovat choroby zvěře, tedy celkově udržovat přírodní rovnováhu. Jsou významnými ‚klíčovými‘ druhy – jejich přítomnost má zásadní vliv na lesní ekosystémy,“ říká ke své činnosti organizace.

O projektu - Medvěd hnědý

Věděli jste, že na území České republiky byl medvěd hnědý považovaný za plně vyhynulého už v druhé polovině 19. století, přičemž na většině území Čech byl vyhuben už v 17. a 18. století. Nyní se v Beskydech nepravidelně vyskytuje jeden až několik málo jedinců.

Medvěd hnědý

Medvěd je všežravec a živí se hlavně lesními plodinami, kořínky, výhonky a různými drobnými živočichy. Oblíbenou pochoutkou je pro něj včelí med. Člověka nepovažují za svoji potravu, a pokud mohou, raději se mu vyhnou. Jako velká a v porovnání s vlkem či rysem nepříliš pohyblivá šelma se stával oblíbeným cílem lovců už od středověku. 

Pytláctví, intenzivní lesní hospodaření a fragmentace krajiny však trvalejšímu osídlení našich hor těmito šelmami brání. Důležitá je pro medvědy především rozmanitost živočišných a rostlinných druhů v lesích s vysokým podílem odumřelého dřeva a vrstevnatou strukturou porostu. Právě tady nacházejí vhodné úkryty a dostatek potravy, když rozhrabávají ztrouchnivělé pařezy a na světlinkách se živí lesními plody.

Kontaktujte nás

Máte zájem o minci ze série České hory nebo se chcete jen na něco zeptat? Napište nám.

Pokud byste se rádi dozvěděli více o investicích do zlata a stříbra, vyplňte náš kontaktní formulář, nebo zavolejte na uvedená telefonní čísla. Rádi vás také uvidíme na našich pobočkách.