Pomozme ochránit tetřívka obecného

Tetřívek býval ozdobou naší krajiny. Okázalé předvádění tetřívků a tetřevů na tokaništích upoutávalo pozornost již od nepaměti. V poslední době jeho populace klesla o více jak 80 procent a hrozí mu na našem území celkové vyhynutí. Nákupem mince přispějete nadaci, jež pomáhá chránit tento ohrožený druh. Prostředky poputují na edukaci veřejnosti a údržbu tokanišť.

Mince Bukovec 2022
Mince Bukovec 2022

Pomoci můžete i Vy. Vše se počítá.

O projektu

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 (do roku 2017 pod názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor) a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Chrání a obnovuje přírodní prostředí a motivuje k tomu i širokou veřejnost. Podporuje projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřuje na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit. Jedním z projektů je i zachranmetetrivka.cz.

Tetřívek je v současnosti jedním z nejohroženějších druhů ptáků v ČR. Ještě v 50. letech 20. stol. byl ale zcela běžným ptákem po celé ČR.

Pokud se nic nezmění, odhaduje se, že do roku 2040 u nás zcela vyhyne.

 

Tetřívek obecný

Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) je hrabavý pták podobné velikosti jako slepice domácí. Má rád otevřená stanoviště, podmáčené louky nebo rašeliniště s porosty borovice, kleče, vrb a bříz. Sameček tráví celý svůj život na místě do 1 km od vylíhnutí, samička do cca 5 km. 

Na populacích v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách závisí přežití druhu v celé ČR. Pokud nic neuděláme, tetřívek zde vyhyne. Počet tetřívků v naší přírodě totiž však dramaticky klesá. Důvodem je intenzivní zemědělství a zarůstání vhodných lokalit mladým hustým porostem. Dalším problémem je zvyšující se návštěvnost hor a neukázněnost některých turistů, kteří narušují potřebný klid, který je pro tetřívka klíčový. Zvláště problematické je to během jarního toku a v průběhu přezimování, kdy jakékoliv vyrušení může vést ke zbytečnému výdeji energie a zvyšujícímu se riziku napadaní predátory.

Kontaktujte nás

Máte zájem o minci ze série České hory nebo se chcete jen na něco zeptat? Napište nám.

Pokud byste se rádi dozvěděli více o investicích do zlata a stříbra, vyplňte náš kontaktní formulář, nebo zavolejte na uvedená telefonní čísla. Rádi vás také uvidíme na našich pobočkách.